درباره ما

استاد بزرگ یهودی با تجربه چندین ساله در حل مشکلات مردم با دعانویسی و شکستن طلسم و تسخیر جن و خارج سازی جن از بدن کمک زیادی به مردم عزیز ایران کرده است ، ایشان با تسلط کامل به ؛

فال تاروت
پوست آهو
طلسم
جادو
همزاد
آیینه بینی
طالع
مهره مار
ناموس کفتار
علوم غریبه
ماورا طبیعه
خارج کردن جن از بدن انسان
احضار موکل
انجام از طریق نجاسات حیوانات
انرژی درمانی
متافیزیک
رمل
خواندن فکر
تسخیر معشوقه
باطل کردن طلسم و جادوهای سنگین وبرگردوندن به سمت خود انجام دهنده
انجام طلسم سنگین
جادو مرگ
انگشتر موکل دار
آموزش ریاضت
چله نشینی
فال ورق
جادو ثروت
جادو ازدواج
جادو ازدواج با معشوقه
جادو وابستگی معشوقه
جادو بستگی بخت
جادو باز شدن بخت
جادو و طلسم مرگ
جادو و طلسم جدایی
سحر پوست آهو
ساحر کبیر
جادو زبان بند قوی
طلسم زبان بند قوی از راه دور
طلسم زبان بند قوی حضوری
طلسم احترام و عزت عمومی
جادو ثروت و افزایش روزی
جادو برطرف شدن مشکلات بزرگ
جادو برنده شدن در دادگاه
جادو کله بند
و ….

با دعانویسی با روش های مختلف گره گشا و حلال مشکلات مردم میباشد ، شما
میتوانید به صورت حضوری یا غیر حضوری با استاد بزرگ ماکائیل ملاقات یا گفت و
گو داشته باشید و مشکل خود را با ایشان در میان بزارید .

برای ارتباط با دعانویس بزرگ با شماره 09127595442تماس حاصل فرماید.